Loading

Vítání nového dne

Slunce se pomalu a líně dere skrze mraky, z jezera se odpařuje voda a já si při zakusování se do několik dnů starého chleba uvědomím, jak úžasné je opustit všudypřítomnou rozmazlenost a stereotyp našich pohodlných životů ve městech a vrátit se zpátky ke kořenům, být na chvíli opravdovou součásti přírody a řídit se jejími přirozenými zákony.

Vítání nového dne (Dolomity, Itálie)

„Naše planeta hraje hudbu všem, kdo poslouchají.“

William Shakespeare

Back To Top